Impressum   Datenschutz   Kontakt   Sitemap  
DAH  -> Home
Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie
c/o AMACI GmbH
Operngasse 17-21
A - 1040 Wien

Kontakt
Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie (DAH)
c/o AMACI GmbH
Operngasse 17-21
A - 1040 Wien

Ansprechpartner:
Andrea Stanek

Telefon: +43 (0)1-890 35 13 – 0
Fax: +43 (0)1-890 35 13 – 15
E-Mail: office@dah.at
Internet: www.dah.at